DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annuïteit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

                      Een huis kopen

Bij het kopen van een huis komt heel wat kijken. De HypothekenMakelaar zet daarom hier  voor u eens wat aandachtspunten op een rij.

Het is verstandig om als u woonruimte zoekt, éérst de afweging te maken tussen
huren of kopen. Als de weloverwogen keuze op kopen is gevallen, dan is de volgende stap die naar een Erkend Hypotheek Advieur. Want die kan bepalen hoeveel u verantwoord zou kunnen lenen. 

De nieuwe gedragscode van 2007 heeft de leencapaciteit stevig afgeknepen, laat u dus goed informeren over wat u met uw inkomen aan kunt! Want de nieuwe toetsmethode rekent ook voor NHG met een
10 jaarse toetsrente, dat was voorheen een 6 jaarse rente, de toets is dus uit extra financiële veiligheid in de meeste (langer vastzetten is duurder, niet bij incidentele "inverse" rentestructuur) gevallen zwaarder.  Rekening houdend met ±8,5% kosten koper (zoals 6% overdrachtsbelasting, notariële en 1% afsluitkosten), weet u dan de maximale aankoopprijs. Met die wetenschap kunt u vervolgens op internet rondsnuffelen (bijv. ZAH, Funda, Jaap of Dimo) of een NVM of andere geregistreerde makelaar raadplegen. Want daar kunt u informeren wat er publiek zoal te koop staat, maar de makelaar heeft ook een “stil bestand”. Dat zijn verkopers, die nog geen bord in de tuin willen, maar die eerst proberen om in stilte een koper te vinden. U kunt zich daar laten inschrijven als woningzoekende zodat u als eerste geïnformeerd wordt van alle nieuwe aanbiedingen. 

En als u 6% overdrachtsbelasting wilt besparen, dan is nieuwbouw natuurlijk dé tip! Als u in de vrije sector terecht kunt, dan blijkt daar ook nog eens zo'n
25% besparing mogelijk op de bouwkosten ten opzichte van de prijs die de projectontwikkelaar daarvoor vraagt! Ook voor nieuwbouw is De HypothekenMakelaar.nl uw professionele gesprekspartner, want bij nieuwbouwfinanciering komen weer wat specifieke details om de hoek kijken, zoals bouwrente en rente tijdens de bouw, het bouwdepot, de Construction All Risks verzekering, en ga zo maar door! Laat u dus goed informeren, de HypothekenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar voor zijn toprelaties!

* AankoopTips van De HypothekenMakelaar.nl :

Direct HypotheekOfferte of informatie aanvragen

*Houd rekening met de ontwikkeling van een wijk
Als in een woonwijk veel verhuisd wordt en er vaak en veel te koop staat, dan is dat meestal niet zo positief. Waarom wil men zo snel weer verhuizen? Waar maar zelden iets te koop staat, is daardoor meestal gewild, en weinig aanbod drijft dan ook de vraagprijs op. Woonwijken die wat ouder zijn, kunnen zich soms negatief ontwikkelen, doe dus uw huiswerk! 

De locatie is bij het kopen van een eigen woning misschien nog wel het belangrijkste element, want aan een huis kun je nog heel wat veranderen en verbeteren, maar aan een foute lokatie helemaal niets! Sommige wijken in grote steden zijn daardoor zelfs moeilijker te financieren. Oppassen dus, want u wilt straks ook nog eens een keer kunnen verhuizen?

terug

 *Is uw nieuwe woonomgeving wel veilig of juist tubulent? 
Via Misdaadkaart.nl kunt u zien wat zich zoal de laatste tijd in uw [potentiële nieuwe] woonomgeving afspeelde. Klopt u
hier de postcode maar eens in. 
Of kijk hier eens op de landelijke veiligheidsindex waar Utrecht op de niet te benijden 1e plaats prijkt....

terug

*Informeer bij de gemeente naar bestemmingsplannen
Bij de gemeente kunt u zo binnenlopen om te informeren naar het huis en de wijk waar uw oog op is gevallen. De ambtenaar vindt het meestal leuk om u dan bestemmingsplannen en plattegronden van de omgeving te tonen. Dit soort belangrijk en toch simpel onderzoek, wordt zeker niet altijd gedaan, terwijl de gevolgen groot kunnen zijn, niet vergeten dus!

terug

*De makelaar onroerende zaken voor aankoopbemiddeling
Voor de aankoop kunt u overwegen een makelaar in te schakelen om u professioneel te informeren, te begeleiden en te behoeden voor kostbare fouten. Daarvoor bent u dan natuurlijk courtage verschuldigd, bijv. zo'n 0,5% tot 1,85%  +  BTW. De verkoper zal in moeilijker markten vaak een makelaar inschakelen, terwijl in goede tijden een eigen bord in de tuin al voldoende wonderen doet.

terug

*De makelaar kan u laten zien welke prijzen voor soortgelijke objecten in de buurt écht zijn gerealiseerd.
Elk huis heeft zijn prijs, bepaald door met name de wijk, de ligging, de perceelsgrootte en natuurlijk de woning zélf. De makelaar kan u uit een online verbinding met het kadaster, laten zien welke prijzen voor soortgelijke objecten in de buurt écht zijn gerealiseerd, en hoe lang men daar voor in de markt is geweest etcetera. Dat geeft u een beter beeld hoe reëel de vraagprijs is. 

Voor sommige bijzondere objecten is natuurlijk geen goed vergelijk, bijvoorbeeld een voormalig bankgebouw of postkantoor die voor bewoning vrijkomt. Ook op op de homepage van Dimo (zie:
"De gemiddelde woningprijzen bij u in de buurt. Nieuwsgierig? Vul hier uw postcode in: ..... " ) is wat informatie te vinden, maar dat is slechts beperkt en niet helemaal betrouwbaar. Via www.kadaster.nl kunt u bij "online produkten" de werkelijk gerealiseerde verkoopprijzen opvragen, u betaalt online voor deze digitale service. De inhoud is helaas beperkt tot vermelding van vierkante meters en passeerprijs, u weet dus nog niets van de staat van onderhoud etcetera, daarvoor moet u weer bij de makelaar zijn! Voor een gratis prijsindicatie vanuit het kadaster in de postcoderegio waar u zoekt, klikt u hier.

terug

*Informeer naar de mogelijkheid om een 'optie' op het huis te nemen. U wint dan wat extra bedenktijd.
Wettelijk is er al een bedenktermijn van minstens 3 dagen nadat koper en verkoper het schriftelijke koopcontract ondertekend in ontvangst hebben genomen. Zon- en feestdagen kunnen de wettelijke termijn verlengen. Besluit u van uw aankoop af te zien, dan kan dat binnen de wettelijke termijn zonder toelichting en/of boete. Het is wel zo verstandig om dit bericht "ontbinden koopakte" aangetekend te verzenden, want dat voorkomt latere ongewenste juridische discussie (Let op: 10% boete!).

terug

*Vergeet niet uw wensenlijst consequent te volgen, aan welke zaken wilt u geen concessies doen
Om te voorkomen dat u tijdens een bezichtiging verliefd zou kunnen raken op bijvoorbeeld die prachtige designkeuken, is het goed om van tevoren de
woonwensen helder in kaart te brengen. Wat vindt u belangrijk voor het wooncomfort van uw eigen woning, en waaraan wilt u zeker geen concessies doen:
  • Mag er sprake zijn van wat achterstallig onderhoud, bent u zelf handig, of moet u alles laten doen?
  • Hoeveel kamers wilt u minstens, hoeveel kids zijn er gepland?
  • Een tuin, hoe groot, houdt u van tuinieren, of prefereert u een balkon?
  • Bent u zonaanbidder, en moet de tuin dus op zuid liggen, of liever juist niet?!
  • Een garage, of is een schuurtje voldoende, wat voor hobby’s heeft u?
  • Vlakbij voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer, of is “achteraf” ook goed of wellicht zelfs beter?
  • Meer van dit soort criteria vindt u in de lijst waarop u samen aankruist of u hieraan wel of geen concessies wilt doen.

Als u deze lijst consequent aanhoudt, is de kans dat u toch nog op het verkeerde huis verliefd wordt kleiner. Als niet alle primaire voorwaarden niet zijn ingevuld. kan dat achteraf lelijk gaan opbreken! Het gemis aan bijvoorbeeld parkeerplaats, een goede stalling voor uw motor of ruimte voor uw hobby, gaat op den duur steeds meer irriteren! Als dat reden wordt om alweer snel te verkassen, is dat duur lesgeld! 

* Tip van De HypothekenMakelaar: Maak direct bij of meteen nà bezichtiging een lijst van alle plus- en minpunten van het huis wat u zojuist gezien heeft! Zo kunt u afwegen of alle criteria wel ingevuld zijn en welke kosten te verwachten zijn voor de aanpassing naar uw wensen. Want als u niets direct noteert, is 50% van wat u gezien heeft, alweer snel vergeten als u weer buiten staat!

terug

*U heeft onderzoeksplicht !
De verkoper mag aan de koper geen belangrijke zaken verzwijgen, op straffe van schadevergoeding of desnoods ongedaan maken van de verkoop. Desalniettemin rust op u een onderzoeksplicht: zaken die u had kunnen weten, zult u niet achteraf op het bordje van de verkoper kunnen leggen! 

Voor oudere bouw bijvoorbeeld mag een ieder ermee bekend worden geacht, dat die vaak over minder isolatie beschikte, en dat er misschien nog asbest, loden pijpen en stoffen electra in zit, etcetera. Een bouwkundige inspectie kan dan geen overbodige luxe zijn zelfs bij niet zo oude woningen waar ook
nogal eens iets mis mee kan zijn (voorbeeld), terwijl de kosten daarvan met een paar honderd euro relatief te verwaarlozen zijn! Die kosten zou je nog wat kunnen drukken door de inspectie te combineren met de meestal vereiste aankooptaxatie. Regel dat bij voorkeur via de HypothekenMakelaar.nl, want die zet voor u de "puntjes op de i" en dat voorkomt teleusrstellingen. Want de uitslag van de taxatie kan uw woonlast positief maar ook negatief beïnvloeden, of  zelfs een financiering in de weg staan....Een "goedkoopste taxatie" kan dus onhandig uitpakken, bespaar maar een paar tientjes op iets anders zou ik zo zeggen.

terug

*Taxatierapport
De taxatie van de woning is meestal noodzakelijk voor het verkrijgen van de hypotheek, maar soms is de WOZ-verklaring voldoende. Die WOZ-waarde kan al een aardige waarde-indicatie geven, informeer daar dus naar! Deze waardes kunnen u als koper een beetje helpen bij het onderhandelen over de aankoopprijs. De definitieve taxatie-opdracht kunt u
het beste via een Erkende Hypotheek Adviseur regelen, die kan namelijk adviseren of WOZ-verklaring  kan volstaan of dat taxatie met de waarde vóór of nà verbouwing nodig of verstandiger is, en hoe dat scheelt in de kosten. Sommige geldverstrekkers meten trouwens precies op tot hoever de makelaar buiten zijn vestigingsplaats mag taxeren, zonde van de kosten als u de opdracht zelf toch al verstrekte! Sinds 2009 eisen sommige geldverstrekkers dwingend een NWWI-rapport, extra kosten zo'n € 75,=, laat u dus goed informeren voordat u onnodig kosten maakt! 

terug

Pas op: een “voorlopig” koopcontract bindt u wel degelijk!
Heeft u overeenstemming bereikt over de prijs, dan wordt een 'voorlopig koopcontract' opgesteld. Deze wordt daarna (of gelijktijdig) door de verkoper(s) ondertekend, waarna u de koopakte -door alle partijen ondertekend- als origineel ontvangt. Maar let op: voorlopig betekent niet vrijblijvend! Het wil niet meer zeggen dan dat de “puntjes op de i “ nog gezet worden, maar de juridische overeenstemming is een feit. ! Zelfs als u alleen mondeling overeenstemde, is er juridisch eigenlijk ook al sprake van een overeenkomst, maar koper en verkoper zullen nog wel moeten meewerken om vervolgens het schriftelijke koopcontract op te maken....

terug

*Check alle stukken (ook de financiële!) van de VVE
Als u een
appartement wilt gaan kopen moet u ook de stukken van de VVE, de Vereniging van Eigenaren checken voordat u uw handtekeningen zet onder de koopakte, en vergeet ook niet de vergaderstukken, de balansstukken en bankafschriften in te zien. Want als er bijvoorbeeld erg lage servicekosten gelden, en er weinig in kas is bij de VVE, dan kan een op enig moment benodigd (achterstallig?) onderhoud wel eens flinke kosten met zich meebrengen. Want iedere mede-eigenaar zal dan moeten bijdragen naar zijn relatieve aandeel in het geheel. En die kater in de zak heeft u dan hopelijk niet onvoorzien meegekocht! 

Over het meegekochte aandeel in de kas van de VVE is door DeHypothekenMakelaar.nl ook fiscaal nog het een en ander te besparen, maak dus een
afspraak!  Ook kan inzage in een Huishoudelijk Reglement geen kwaad, al is het maar om te weten hoeveel geluidsoverlast u van de bovenbuur mag verwachten?

*Vanaf 01-09-2003 wettelijke bedenktijd!
Op 01-09-2003 werd de Wet Koop Onroerende Zaken van kracht. Die biedt bescherming aan de koper, die zijn aankoop achteraf toch weer ongedaan wil maken. Vanaf 00uur volgend op de dag dat de koper de getekende koopakte terugontvangt, gaan uw minimaal 3 dagen wettelijke bedenktijd in! Als u alleen mondeling overeenstemde, is er juridisch ook al een overeenkomst, maar de verkoper zal moeten meewerken om vervolgens het schriftelijke koopcontract op te maken, want pas dan gaat uw bedenktijd lopen. Daarin mogen 2 dagen geen zaterdag/zondag of algemeen erkende feestdag zijn: dat verlengt de termijn van 3 wettelijke bedenkdagen, die overigens eindigt om middernacht. Deze wettelijke bedenktijd geldt trouwens niet voor aankoop van alleen (bouw)grond, tenzij die in direct verband staat met een aanneming van nieuwbouw. De slimme projectontwikkelaar, die deze transacties opsplitst, ontkomt dus ook niet aan deze wet.

terug

Een tekstueel voorbeeld van de nieuwe wettelijke bedenktijd uit een koopakte:

Artikel 17 Bedenktijd
De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het notariskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan koper. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

terug

*Korting tot wel 0,6% (!) hypotheekrente en garantie mits u binnen het maximale grensbedrag NHG blijft!
Bij de aankoop van een woning krijgt u te maken met allerlei kosten. Een overzicht van de kosten rond de aankoop van een huis vindt u in het schema. Als u daarbij boven de NHG grens uitgaat, zal de tot wel 0,6% oplopende rentekorting en de
waardevolle garantieregeling aan uw neus voorbij gaan. Vraag De HypothekenMakelaar.nl dus naar de voorwaarden, kosten en de actuele NHG kostengrens.

terug

*Overdracht en oplevering
De overdracht of oplevering is de laatste fase van het aankoopproces. Inspecteer uw nieuwe woning nog 1 keer net vóór de definitieve oplevering en net voordat u bij de notaris de handtekeningen zet en de sleutels in ontvangst neemt. Min of meer onroerende zaken die u volgens koopcontract overnam, dienen aanwezig te zijn. Het huis dient in goede staat en leeg opgeleverd te worden. Als dit niet het geval is, dan hoeft u de woning niet zo te aanvaarden, en stelt u desnoods het notarieel passeren uit en stelt u de verkoper in gebreke, en eist u oplevering conform afspraak of ontbinding en/of schadeloosstelling etcetera.

terug

*Hoe zit het met het energielabel?

Vanaf 01-01-2008 moet een te verkopen woning in beginsel voorzien zijn van het Energielabel. In de
bijlage "FAQ's Eenergielabel" leest u dat het niet altijd vereist is, bijvoorbeeld bij een jonge woning van <10 jaar oud. Ook bij het ministerie van VROM kunt u er van alles over vinden. Het energielabel vertelt ons over energiezuinigheid en helpt ons bij de energie-verstandige keuze van onder andere auto's, wasmachines en wasdrogers. Zo spaart u het milieu en uw portemonnee. Maar vanaf 2008 is het energielabel er ook voor huizen. 

Waar wordt het energielabel op gebaseerd? De energie-adviseur komt langs en maakt een optelsom van het totale isolatiepakket van het huis, zoals het dak, de muren, de vloeren en de ramen. Ook wordt gekeken naar de energiezuinigheid van de vaste installaties. Denk aan warm water, ventilatie en verwarming. Het energielabel is bedoeld om mensen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huis. 

Er kan -afwijkend van de wettelijke basisregeling- voor worden gekozen om geen energielabel te overleggen bij de notaris, let dus op deze ongustige voorwaarde in een koopcontract.

*Doe dus uw huiswerk, want een goede woning kopen doe je niet zo maar!
Er zijn tijden waarin de prijzen van woningen revolutionair stijgen, dan zijn de ±8,5% “kosten koper” snel weer terugverdiend, maar in vlakke of dalende markten (zoals medio 2002 en 2008), is er kans dat u de woning niet zo maar kwijt bent. Mocht u door het opbreken van de relatie onverwacht al snel na aankoop weer moeten verkopen, dan kan er zelfs wel verlies om de hoek komen kijken! NHG meldt bijvoorbeeld in 2003 gemiddeld achterblijvende schuld van € 20.000 van mensen die van de garantieregeling gebruik moesten maken. 

Let op starters: omdat u aan de onderkant van de woningmarkt shopt en dus zeker niet de 1e keuze heeft:  vooral bij oudere woningen kan een technische bouwinspectie veel ellende besparen! De HypothekenMakelaar.nl regelt het graag voor u!

terug

*Hoeveel kan ik lenen?
Als u wilt weten hoeveel u eigenlijk verantwoord kunt lenen kijkt u ook even bij 
Hoeveel kan ik lenen?

U kunt ons 24 uur per dag bereiken!

>Hier vindt u onze naw- en overige relevante gegevens.


terug

Laatste update: 18/09/2009 10:19.57