DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Zorgaanbieders met de billen bloot

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet vervangt twee wetten: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Nieuw is onder andere dat zorgaanbieders klachtenfunctionarissen dienen te hebben. Ook vallen veel meer zorgaanbieders onder de nieuwe wet. Niet alleen ziekenhuizen en huisartsen, maar bijvoorbeeld ook aanbieders van cosmetische behandelingen en alternatieve zorg.

Kwaliteit

De Wkkgz regelt dat elke patiënt recht heeft op informatie over de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders, bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan. Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt worden gemeld. Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Klachten en geschillen

Klachten dienen transparant te worden afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris. Zorgaanbieders moeten binnen zes weken een beslissing nemen over een klacht. Ook komt er een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid naast de gang naar de burgerlijke rechter. 

Veel meer zorgaanbieders

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren.

Bron: WFTNU 22102015

VerbijsterendAdvies.nl  

 Laatste update: 22/10/2015 10:47.46