DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 Nieuwe schenkingsvrijstelling van € 100.000 in detail

 

Naar verwachting kunt u per 1 januari 2017 weer € 100.000 euro belastingvrij schenken voor de eigen woning van de verkrijger. De regering bevestigt echter in de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer dat deze vrijstelling beperkte toepassing vindt als u eerder gebruik hebt gemaakt van verhoogde vrijstellingen.

 

Wat betekent dit ?

 Gaat u in 2015 of 2016 gebruik maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning voor een schenking, dan kan deze schenking alleen nog in 2017 of in 2018 belastingvrij worden aangevuld tot 100.000 euro. De vrijgestelde aanvulling bedraagt voor 2017 of 2018 dan maximaal 46.612 euro, ongeacht of u de verhoogde vrijstelling eigen woning in 2015 of 2016 volledig hebt benut. Hebt u tussen 2010 en 2015 al een beroep gedaan op de verhoogde vrijstelling eigenwoningschenking, dan kunt u geen gebruik meer maken van deze verruiming. Dit geldt ook als u de vrijstelling destijds niet volledig hebt benut.

 

Tijdelijke maatregel wordt structureel

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 maakte een tijdelijke maatregel het al mogelijk om tot 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de eigen woning van de verkrijger. Op Prinsjesdag 2015 kondigde het kabinet al aan dat per 1 januari 2017 deze verhoging van de vrijstelling opnieuw – maar dan structureel – wordt ingevoerd. Ook dan geldt als voorwaarde dat de verkrijger de schenking voor de eigen woning zal aanwenden. Slechts een deel van de schenking (voor kinderen 25.449 euro en voor overige ontvangers 2.122 euro) mag de verkrijger besteden aan andere doeleinden dan de eigen woning. Tussen de schenker en de verkrijger is geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger tussen de 18 en de 40 jaar zijn en geldt de vrijstelling maar eenmalig in de relatie tussen schenker en ontvanger. De schenking mag de verkrijger ook aanwenden voor aflossing van een oude restschuld van vóór 29 oktober 2012. Daarnaast kan de eigen woning ook buiten Nederland zijn gelegen.

 

Aanvulling van een eerder benutte vrijstelling

Als u al vóór 1 oktober 2013 gebruik had gemaakt van een verhoogde vrijstelling eigen woning, kreeg u in 2013 en 2014 de gelegenheid om de eerdere schenkingen voor de eigen woning aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van 100.000 euro. Een vergelijkbare regeling gaat naar verwachting ook gelden als u in de kalenderjaren 2015 en 2016 gebruik maakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. U kunt hiermee in de kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag waarmee de vrijstelling van 100.000 euro de in het jaar van de aanvulling bestaande verhoogde vrijstelling te boven gaat. Dus als een kind in 2015 de maximale vrijstelling van 52.752 euro heeft benut voor een eigen woningschenking, dan heeft hij of zij in 2017 recht op een aanvullende vrijstelling van 46.612 euro, dat is 100.000 euro verminderd met 53.388 euro (het vrijstellingsbedrag voor 2017). Dit vrijgestelde aanvullende bedrag van 46.612 euro is een maximum en geldt dus ook als het kind in 2015 maar 40.000 euro heeft ontvangen.

 

Dit betekent dat iedereen die tussen 2010 en 2014 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling deze mogelijkheid niet meer heeft en krijgt. Iedereen die in 2015/2016 voor het eerst gebruik maakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling kan deze in 2017 of 2018 nog nader aanvullen met een maximum. Voor beide gevallen is er vanaf 2019 geen mogelijkheid meer de vrijstelling te benutten. Als u nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, dan kunt u vanaf 1 januari 2017 uiteraard nog wel belastingvrij 100.000 euro schenken onder de genoemde voorwaarden. Let wel, de vrijstelling geldt slechts binnen één kalenderjaar.

 

Bron: PWC 26 okt 2015 Jan Nieuwenhuizen

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 27/10/2015 17:38.12