DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Achterstand aflossing op EWS eigenwoningschuld

Een lening die valt onder 'BP2013' regime (aflossingsverplichting annuitair / lineair), waarbij tijdelijk een aflossingsachterstand is opgetreden, valt deze nu in box 3? Dit zou mogelijk een fiscaal voordeel opleveren, gezien de achterstand op de peildatum voor bepaling box 3 vermogen.

Als op de peildatum (1 januari) sprake is van een aflossingsachterstand, verhuist een eigenwoningschuld niet direct naar box 3. Wet Inkomstenbelasting 2001, artikel 3.119e.
Pas als er geen sprake meer is van een incidentele achterstand op de aflossingsstand op 31 december, verhuist de lening naar box 3. De lening valt dan vanaf de eerstvolgende peildatum in box 3.
Het 'fiscaal gedreven boxhoppen' rondom de peildatum is dan ook niet mogelijk.

Met BP2016 is er een 'versoepeling opgenomen voor aflossingsachterstanden, waarbij de lening van box 1 naar box 3 verschoven is.11* Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand
Voor de eigenwoningschuld geldt sinds 2013 een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. Indien de aflossingsachterstand niet binnen de hiervoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt permanent over naar box 3. Er bestaat dan definitief geen recht meer op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. Indien deze schuld wordt afgelost, wordt ook een eventuele nieuwe schuld tot het niveau van de schuld die eerder permanent is overgegaan naar box 3 niet tot de eigenwoningschuld gerekend. Deze sanctie is naar het oordeel van het kabinet te stringent.

Daarom wordt voorgesteld voornoemde sanctie te verzachten. Het verzachten van de sanctie houdt in dat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt nog steeds overgaat naar box 3, maar dat die overgang niet langer permanent hoeft te zijn, waardoor er (eventueel) slechts tijdelijk geen recht meer bestaat op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. De schuld die is overgegaan naar box 3 of een nieuwe, opvolgende schuld kan hierdoor op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld gerekend worden als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld is voldaan (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden). In de periode tussen overgang naar box 3 en terugkeer naar de eigenwoningregeling in box 1 van die schuld (of het aangaan van een nieuwe schuld die onder die regeling valt) bestaat geen recht op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. Uiteraard kan die schuld dan wel in box 3 worden meegenomen bij het bepalen van de rendementsgrondslag. Voornoemde resterende sanctie wordt door het kabinet als voldoende sanctie gezien voor het niet voldoen aan de aflossingseis. (zie downloads "Aflossingsstand" (pdf, 1 pagina) {Met het aannemen van BP2016 is dit formele wetgeving geworden !}

Bron: MinFin FinTool

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 06/01/2016 13:52.40