DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Slapende arbeidsovereenkomst zieke werknemer; laten doorslapen?

In een recent artikel in de Volkskrant werd de suggestie gewekt dat wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer niet beëindigt, deze geen transitievergoeding verschuldigd zou zijn. De arbeidsovereenkomst wordt dan gecontinueerd zonder loondoorbetalingsplicht.

Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld. Minister Asscher heeft geantwoord dat het op deze manier onder de betaling van de wettelijke transitievergoeding na 2 jaar dienstverband uit proberen te komen getuigt van ‘onfatsoenlijk werkgeverschap’. De werknemer kan volgens minister Asscher in een procedure in zo’n situatie naast de transitievergoeding ook een acceptabele vergoeding vorderen.

Rechtspraak

Inmiddels lijkt het er op dat de kantonrechter het niet eens is met deze uitspraak van de minister. In een drietal zaken* dit jaar heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst in stand mocht laten om betaling van de transitievergoeding te vermijden.

In alle 3 de zaken is door de kantonrechter geoordeeld dat het een werkgever vrij staat om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte in stand te laten. Zelfs als de reden hiervoor het niet verschuldigd willen zijn van een transitievergoeding is. Het in stand laten van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is dus mogelijk; na 2 jaar hoeft het loon (in beginsel obv Wet Poortwachter) niet meer doorbetaald te worden.

Risico’s

Wanneer de werknemer weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt, is het echter mogelijk dat deze werknemer claimt om hem weer aan het werk te stellen met doorbetaling van het salaris. In beginsel is de werkgever dan verplicht om, de werknemer passende arbeid aan te bieden wanneer dit althans voorhanden is. 

Conclusie

Een werkgever mag dus een slapende arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer “laten slapen” zonder dat de verplichting bestaat op betaling van een transitievergoeding. Maar het bovengenoemde risico blijft wel aanwezig en zal dus per geval moeten worden afgewogen.

*kantonrechter Gouda 21 oktober 2015 (zaaknr. 4406849)
  kantonrechter Rotterdam 6 november 2015 (zaaknr. 4517324)
  kantonrechter Almere 2 december 2015 (ECLI:NLRBMNE:2015:8495)

Bron: Grant Thornton Sophie Muylaert 22 dec 2015

VerbijsterendAdvies.nl  Laatste update: 14/01/2016 13:33.21