DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Koopwoningen zo'n 3 procent duurder (maar nog wel 16,4% lager dan...)

 

Bestaande koopwoningen waren in december 2015 3,2 procent duurder dan in december 2014. Deze toename is kleiner dan in november, toen de grootste prijsstijging in 7 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

 

Met afsluiten decembermaand is ook het jaarcijfer bekend. In 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent duurder dan in 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

 

Prijzen 6,4 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

 Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in december 2015 ongeveer even hoog als in februari 2004. In juni 2013 bereikten de prijzen van huizen een dal. Daarna is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 liggen de prijzen in december 6,4 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de woningprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 16,4 procent lager.

 

Grootste prijsstijging koopwoningen in Noord-Holland

 In alle provincies waren bestaande koopwoningen afgelopen kwartaal duurder dan in het vierde kwartaal van 2014. De prijsstijging was met 6,1 procent het grootst in Noord-Holland. Dat komt onder meer door de forse prijstoename van koophuizen in Amsterdam.

Forse prijsstijging in de vier grote steden

 De verkoopprijzen van bestaande koopwoningen lagen in het vierde kwartaal in alle provincies hoger dan een jaar eerder. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland was de prijsstijging groter dan gemiddeld. Dit is onder meer toe te schrijven aan de prijsontwikkeling in de vier grote steden.

 

In Amsterdam was, met 11 procent, de prijstoename het grootst. Daarna volgt Utrecht met 7,2 procent. Rotterdam en Den Haag noteerden een prijsstijging van respectievelijk 5,4 en 5,0 procent. Voor Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn dit de grootste prijsstijgingen sinds het begin van de crisis op de woningmarkt in 2008.

 

Alle woningtypen duurder

 Van alle woningtypen waren de prijzen in het vierde kwartaal van 2015 hoger dan een jaar eerder. Met respectievelijk 4,2 en 4,0 procent was de prijsstijging van appartementen en tussenwoningen het grootst. Vrijstaande woningen stegen met 2,6 procent het minst in prijs.

 

Prijspeil Amsterdam fors omhoog in 2015

 In Amsterdam vond vorig jaar de grootste prijsstijging van koopwoningen plaats. Bestaande koophuizen waren in 2015 gemiddeld 9,7 procent duurder dan in 2014. De prijzen liggen echter nog wel 3,6 procent onder de piek in 2008. Daarnaast zijn er in Amsterdam 12.494 woningen verkocht, bijna 11 procent meer dan in 2014.

 

Het aantal verkochte woningen, aanbodtijd

 

Het aantal verkochte woningen nam toe en het aantal te koop staande woningen nam af met 31,7 procent. De aanbodtijd van woningen is echter gestegen. Dat komt doordat huizen die binnen een maand worden verkocht niet als tekoopstaand worden beschouwd en daardoor niet meetellen in de aanbodtijd. Ook is het aandeel moeilijk verkoopbare huizen in het aanbod toegenomen. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter is in 2015 verder afgenomen.  Omdat de verkoopprijzen wel stegen, is hierdoor het verschil tussen vraag- en verkoopprijzen kleiner geworden.

 

 

Bron: CBS / Kadaster

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 21/01/2016 11:42.10