DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Consumentenbond botst met Verbond over schorsing van polissen

 

Verzekeraars schakelen bij een gemiste betalingstermijn vaak geen incassobureau in, maar gaan meteen over tot ingrijpendere middelen, zo concludeert de Consumentenbond. Ook wordt een latere termijnbetaling niet afgeboekt tegen de openstaande termijn, zo blijft die termijn onverminderd open staan.

 

De belangenbehartiger vindt dat verzekeraars, net als andere bedrijven, eerst een incassoprocedure zouden moeten starten voordat ze de dekking schorsen of de polis beëindigen, want dat zijn te zware middelen.

 

Het Verbond van Verzekeraars stelt echter dat verzekeraars in hun recht staan.

 

Het schorsen van de dekking of beëindigen van de polis door verzekeraars is een te zwaar middel om direct in te zetten vindt de Consumentenbond die jaarlijks tientallen meldingen ontvangt van mensen die werden geroyeerd, terwijl ze zich niet eens bewust waren van een betalingsachterstand. Bij een schorsing zijn consumenten niet meer verzekerd, terwijl de verzekeringsovereenkomst -in juridische zin- en daarmee de betalingsverplichting wel doorloopt. Een schade in de schorsingsperiode komt voor eigen rekening, premieplicht blijft onverminderd en wordt veroogd met kosten uit de daarna eventueel volgende incassoprocedure.

 

Het Verbond vindt dat verzekeraars juridisch weliswaar in hun recht staan om een verzekering op te schorten. “met terugwerkende kracht verzekerd zijn is nogal fraudegevoelig”, laat Verbonds woordvoerder Rudi Buis desgevraagd aan amweb weten. “In een polis maak je afspraken: je betaalt voor dekking, dat is simpel. Voor een eventuele betalingsachterstand heb je 44 dagen, dat is voldoende tijd. Wie verhuist, geeft dat door aan de verzekeraar. Dat is in geval van bijvoorbeeld een opstal/inboedelverzekering natuurlijk sowieso nodig.”

 

Het inzetten van incassobureaus om een premiebedrag alsnog te krijgen, is volgens Het Verbond een afweging die de verzekeraar zelf moet maken en mede wordt bepaald door de hoogte van de openstaande vordering. “Ook dit zal steeds maatschappijkeuze zijn”, aldus Buis. “Je moet niet vergeten dat de verzekeraar de polis stop zet niet zozeer omdat hij een stukje premie mist, maar vooral vanwege het risico dat hij blijft dragen als hij die klant niet royeert. Premiebetaling is een onmisbaar deel van de wederkerige verzekeringsovereenkomst. Valt dat deel weg, dan is de basis van de overeenkomst ook weg.”

 

Bron: Consumentenbond

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 11/02/2016 16:52.28