DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Ondernemer NHG-hypotheek al na 1 jaar KvK !

Zzp’ers hebben nu meer mogelijkheden om een verantwoorde en betaalbare hypotheek met NHG af te sluiten. Voorheen moesten zij 3 jaar actief zijn als zelfstandige, nu kunnen zij met een Inkomensverklaring al na 12 maanden zelfstandigheid NHG krijgen. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Het toetsinkomen: deskundig en onafhankelijk vastgesteld 
Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft deskundige partijen aangewezen, die het toetsinkomen van de startende zzp’er mogen vaststellen. Dit zijn:

·                     Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag

·                     Pentrax advies te Nijmegen

Door één van deze partijen naar keuze kan de zzp'er de Inkomensverklaring laten vaststellen. Enige voorwaarde is dat de zzp’er de afgelopen 3 jaar geen zakelijke relatie met de partij gehad heeft.

Inkomensverklaring laten opstellen 
De inkomensverklaring kan de zzp'er op één van de volgende manieren laten opstellen:

A) via een rechtstreekse opdracht aan de deskundige 
B) via een onafhankelijke hypotheekadviseur 
C) via een hypotheekadviseur van een geldverstrekker

In alle gevallen moet de opdrachtbevestiging worden gebruikt (zie Formulieren en Instructies). Hierin moet onder meer de opdrachtgever worden vermeld. Dit kan de zzp’er zelf, de hypotheekadviseur of geldverstrekker zijn.   

Bent u als professional de opdrachtgever? 
Houd er rekening mee dat:

·                     de inkomensverklaring uitsluitend wordt verstrekt aan de opdrachtgever;

·                     de rekening door de opdrachtgever voldaan moet worden.

De opdrachtbevestiging bevat ook een checklist met aan te leveren documenten in pdf-formaat. Als u als opdrachtgever optreedt, heeft u toestemming nodig van de zzp’er om de documenten door te sturen naar de deskundige. Op het opdrachtformulier is hiertoe een onderdeel opgenomen.

Wat zijn de kosten? 
De kosten voor het laten opstellen van de inkomensverklaring bedragen maximaal € 250,- exclusief BTW en worden door de opdrachtgever rechtstreeks voldaan aan de deskundige via een éénmalige SEPA machtiging die deel uitmaakt van de opdrachtbevestiging.

Wat is de doorlooptijd? 
Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt de deskundige binnen vijf werkdagen het toetsinkomen vast, dat wordt vastgelegd in de ‘NHG inkomensverklaring zzp'er’. Dit document wordt in pdf-formaat per mail toegezonden aan de opdrachtgever.

Geldigheid van de inkomensverklaring 
Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod worden gedaan.

Wat is nodig voor het hypotheekdossier voor NHG? 
Neem in het hypotheekdossier voor NHG met betrekking tot het ondernemersinkomen uitsluitend de ‘NHG inkomensverklaring zzp'er’ op. Heeft de zzp’er naast zijn inkomen als zelfstandige ook inkomsten uit een dienstbetrekking? Neem voor deze inkomsten dan de gebruikelijke stukken op in het dossier.

Het toetsen van de aanvraag 
Als professional kunt u gebruik maken van de NHG-Toets om snel en efficiënt te kunnen toetsen of NHG kan worden verstrekt. Vanaf 12 december wordt de optie [startende zzp’er] toegevoegd aan de NHG-toets. Tot die tijd is een eenvoudige work around mogelijk:

·                     Kies bij de inkomensgegevens voor deze groep onder dienstverband voor “zelfstandig ondernemer”

·                     Vul in alle jaren het toetsinkomen in zoals bepaald door de deskundige

·                     Vervolgens rekent de acceptatietoets met dit toetsinkomen verder.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor zzp’ers? Neem dan contact op met DeHypothekenMakelaar.nl

Bron: NHG / DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 01/12/2016 12:26.23