DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

BKR DE ONNEEMBARE VESTING …

Ooit heeft een toenmalige minister van Financiën in de jaren zestig het initiatief genomen om consumenten te behoeden voor te veel lenen. Ook in die tijd al een maatschappelijk probleem. De banken namen het initiatief over en de administratieve verwerker BKR was geboren. Een prima initiatief, consumenten behoeden voor overkreditering, niet in de problemen komen.

Maar geldt dit ook nog in 2017?
In januari 2017 kwam ik Jip (26) en Janneke (25) tegen. Een heerlijk liefdespaar, vol plannen voor de toekomst. Lekker samenwonen in een huis naar hun dromen. Zij vonden het huis snel en deden een beroep op mijn financieringservaring. Uiteraard wilde ik hen belangeloos helpen. Leek een kat in het bakkie!
Zowel Jip als Janneke hebben beide een vaste baan met contracten voor onbepaalde tijd. Allebei een goed inkomen. Daarnaast ook nog een goed gevulde spaarrekening.

DE JURKIES VAN H&M
Echter, Janneke had ooit in het verleden een rekening geopend bij H&M voor een gering maximaal kredietbedrag.
De goudgerande hypotheekaanvraag leek een makkie. Tot het moment dat Janneke werd geconfronteerd met een BKR codering. Zij moest nog € 230,– , inclusief een hoge rente en kosten, betalen aan H&M. Zij wist nergens van en betaalde dit bedrag afgelopen januari direct aan het door H&M ingehuurde Incassobureau Infoscore. Dit kantoor kreeg de zaak echter al op 2 maart 2016 toegespeeld door H&M, terwijl op 1 maart 2016 nog een bedrag was betaald van € 38,50 aan H&M.

En dan ook nog zonder haar cliënt expliciet te melden dat een negatieve BKR codering het gevolg was. Kortom, de cliënt even de tijd geven om te reageren!
Doodleuk deelde het ingeschakelde incassobureau in januari 2017 mee nimmer contact gezocht te hebben met Janneke! Op verzoek van Janneke werd dit dan ook schriftelijk bevestigd aan haar!

En daarna volgt een zeer intensief en tijdrovend overleg met H&M. Over deze organisatie kan ik wel vijf columns schrijven! Daar is het één grote chaos. Super lange wachtijden via de telefoon. Vijftigduizend wachtende emails voor u. Niets terug te vinden. Systemen uit de lucht. Cliënten kunnen niet terugkijken naar hun eigen bestelgeschiedenis en betalingen, dus Janneke ook niet. Het is niet voor niets dat H&M onder verscherpt toezicht staat van BKR. En met die grote chaos dan ook nog geconfronteerd worden met de problematiek van Janneke kan H&M er eigenlijk niet bij hebben.

Toezeggingen die niet waar gemaakt werden. Om gek van te worden!
Gelukkig stuitte ik op een buitengewoon vriendelijke klantenservice van BKR. Zij hadden alles over om Janneke te redden. Echter, binnen BKR is een onneembare vesting gebouwd waar een buitenstaander geen schijn van kans heeft binnen te dringen. Op de site van BKR staat nog steeds een drie stappenplan, hoe te handelen in deze situatie.

Stap 1, contact zoeken met de kredietverstrekker, dus H&M.
Stap 2, is de kredietverstrekker het eens met je klacht? In dit geval dus ja!
Stap 3, de kredietverlener geeft opdracht aan BKR de codering door te halen.

En daarna stopt het.
Geen stap 4!

En die is er wel, want in plaats van de opdracht van H&M uit te voeren, oordeelt BKR zelf. Zij halen de codering niet door en nog erger, Janneke blijft 5 jaar vermeld staan! BKR gaat dus volledig voorbij aan de opdracht van hun relatie H&M!
BKR blijkt dus niet alleen administratief verwerker van de coderingen, maar eigent zich ook de rol van executeur toe!

Jip en Janneke zoeken het verder maar uit! Weg huis, zij worden veroordeeld tot veel hogere kosten.

Is dt nu de bedoeling geweest van de toenmalige Minister van Financiën? Kan me niet voorstellen.
Één keer uit de bocht vliegen voor een luttel bedrag betekent voor 5 jaar gestraft worden. Nu een lage rente kunnen krijgen van 2.6 % voor 30 jaar vast. Misschien over 5 jaar wel minstens het dubbele. Of wil BKR graag dat nu een woeker hypotheek wordt afgesloten tegen een renteopslag van 2 %, waarvoor geen BKR toetsing nodig is? BKR, dit is toch zeker een veel te zware veroordeling! Dit is juist mensen drijven naar overkreditering in plaats van behoeden!

BKR is een stichting, dus zonder winstoogmerk. Zij verdienen kapitalen aan alle betaalde informatie die zowel hun leden als consumenten dik moeten betalen. De ruim 100 personeelsleden hebben een voortreffelijke pensioenregeling met prepensioen. Op 62 jarige leeftijd verlaten zij het pand al. Ik gun het ze van harte. Zij moeten echter wel beseffen dat zij dit hebben te danken aan hen die behoed worden voor overkreditering. Alle inkomsten van de Stichting krijgen een zodanige bestemming, dat op papier geen euro wordt verdiend.

Een toezichthouder op het BKR is er niet. Zou eigenlijk de Minister van Financien oftewel zijn departement moeten doen. Het lijkt hard nodig!

Overigens, de ogen zijn toch al sterk gericht op het instituut BKR in Tiel. Zij betichten adviesbureau Dynamiet van activiteiten om BKR coderingen door te laten halen. Eerder werd eind 2015 een door BKR aangespannen rechtzaak tegen Dynamiet glansrijk verloren. Recent heeft BKR de regels daarom sterk aangehaald, mede door die uitspraak.
Vrijdag vind in den Haag wederom een Kort Geding plaats. Nu aangespannen door Dynamiet tegen BKR.
Ik heb de volledige dagvaarding gelezen. BKR krijgt het zwaar, heel zwaar!

De dagvaarding staat vol met het begrip belangenafweging van de cliënt.

“Gegevensverwerking mag plaatsvinden, doch deze ontslaat de verwerker niet zondermeer van de verplichting tot belangenafweging. Als de betrokkene erop wijst, zoals hier het geval, dat bij een bepaalde verwerking van gegevens met zijn belangen onvoldoende rekening is gehouden, zal de verwerker de afweging alsnog moeten worden gemaakt op basis van dan bekende feiten en omstandigheden”.

Nu wordt volledig voorbij gegaan aan de belangen van Jip en Janneke. Dit gaat ze zwaar geld kosten.
Een gang naar de rechter is de volgende stap. De Hoge Raad heeft al uitspraken gedaan in soort gelijke zaken. Een zware financiële claim voor te lijden verlies ligt voor de hand.

Banken houden zich strikt aan de regels van BKR. Codering in het BKR register betekent geen hypotheek.
En dan krijg je doodleuk telefonisch van BKR te horen dat banken hun eigen beleid mogen voeren en rustig met een goede cliënt in zee kunnen gaan, ook bij zaken met Nationale Hypotheek Garantie!
De realiteit is dat banken klakkeloos en blind de codering van BKR (moeten) volgen, zonder zich te verdiepen in het feit of sprake is van stapelschulden, betaalgedrag en hoogte van het bedrag van de gepleegde ” misdaad”! Dit is geen bescherming maar betutteling van mensen die willen werken aan een goede gezonde toekomst.

Kortom, Jip en Janneke hebben geen enkele schuld, een prima betaalgedrag en krijgen voor een éénmalige uitglijder van € 230,– een straf van 5 jaar! Dit staat in geen enkele verhouding met de realiteit. Dit had ook kunnen gebeuren met een éénmalige € 15,–.

Jip en Janneke zijn natuurlijk gefingeerde namen. Hun kinderavonturen zijn onvergetelijk, maar kinderen worden groter. Zij moeten leren omgaan met geld en alles wat daarmee te maken heeft.

Een schone taak voor BKR!
Wanneer beginnen voorlichtingen op middelbare scholen? Preventieve voorlichting is hard nodig, vooral om de jeugd te behoeden tegen bijvoorbeeld praktijken zoals H&M, naast kledingverkoper ook geldverstrekker. Een jurkie is zo gekocht, maar een codering bij BKR gaat nog sneller!

Het is al langer bekend dat BKR wordt geregeerd vanuit een ivoren toorn. Macht uitoefenen is daar inherent aan. Zij willen het maatschappelijk belang dienen, maar bereiken het tegenovergestelde. De burger denkt bij een BKR codering al snel aan hoge schulden. Dat is niet waar. Ook voor € 15,– ga je de boot in.

Volgende week de kamerverkiezingen.
Het verbaasd mij dat in de aanloop daarnaar toe geen enkele politieke partij iets daarover heeft genoemd.
BKR heeft absoluut nut voor aantoonbare notoire schuldmakers, geen discussie over mogelijk!

Het begrip belangenafweging is echter ver te zoeken in de Tielse vesting. Het is zeker niet mijn bedoeling om BKR en H&M in een kwaad daglicht te stellen.
Integendeel, wil slechts een discussie op gang brengen!

In tegenstelling met Wilders hebben wij wel het volste vertrouwen in de nederlandse rechtspraak.
Kijken wat die rechtspraak kan betekenen voor Jip en Janneke. Hun droomhuis gaat echter nu wel aan hun neus voorbij.

U gaat het horen, tot volgende week! Bert Gerritsen 7 maart 2017


 Laatste update: 22/03/2017 11:51.20