DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen

De Eerste Kamer nam op 28 maart 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aan. Dit wetsvoorstel introduceert als nieuwe standaard de beperkte gemeenschap van goederen.

Vóórhuwelijks (privé)vermogen, schenkingen, erfenissen en giften blijven -zodra de nieuwe regels ingaan en op nieuwe huwelijken- volgens deze nieuwe regeling tot het privévermogen behoren. De mogelijkheid bestaat de samenstelling van de huwelijksgoederengemeenschap anders vorm te geven door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of door een insluitingsclausule. Na de inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel blijven alle mogelijkheden bestaan.

Het wetsvoorstel is een initiatief van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten.

Wanneer de wijziging ingaat is nog niet bekend. Mogelijk wordt dit 1 januari 2018. De wijzigingen hebben uiteraard geen terugwerkende kracht naar reeds gesloten huwelijken.

https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20170328/beperken_wettelijke_gemeenschap

Bron: overheid

DeHypothekenMakelaar.nl

Meer bescherming voor partners: beperkte gemeenschap als nieuwe standaard

30 maart 2017

De beperkte gemeenschap van goederen wordt in de nabije toekomst de nieuwe standaard in plaats van de algehele gemeenschap van goederen. Dit is het resultaat van het wetsvoorstel dat op dinsdag 28 maart 2017 door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Hierdoor blijft het vóór het huwelijk opgebouwde vermogen van partners gescheiden en vallen erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap.

Wat betekent dit voor u?

Als u in het huwelijk treedt NA de inwerkingtreding van de wet ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’, blijft het vermogen dat u en uw partner al apart van elkaar hadden voordat u trouwde, privévermogen. Alleen het vermogen dat opkomt tijdens het huwelijk, of wat voor het huwelijk al van u samen was, wordt gemeenschappelijk. Daarnaast blijven schenkingen en erfenissen die één van de partners verkrijgt tijdens het huwelijk privévermogen. Voor bestaande huwelijken verandert er in principe niets, tenzij u dit expliciet bij huwelijkse voorwaarden regelt.

Hoe werkt het op dit moment?

Als u volgens de huidige wetgeving in het huwelijk treedt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan is het privévermogen van beide partners vanaf dat moment gemeenschappelijk vermogen. Dit geldt dus ook voor het vermogen dat u vóór het aangaan van het huwelijk al had.

Hoe wordt het straks?

Het gevolg van de inperking van de gemeenschap van goederen is dat het vermogen dat verkregen is vóór het huwelijk en verkregen erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk, bij elke partner afzonderlijk blijft. De echtgenoten kunnen er wel via huwelijkse voorwaarden voor zorgen dat dit vermogen van hen gezamenlijk is. Dit geldt uiteraard niet voor erfenissen en schenkingen waarvoor respectievelijk bij testament of schenkingsovereenkomst is uitgesloten dat het vererfde of geschonken vermogen gemeenschappelijk kan worden.

Administratieplicht

Als u trouwt na de inwerkingtreding van de wet is het belangrijk om een goede administratie bij te houden van welke vermogensbestanddelen aanwezig zijn voordat u in het huwelijk treedt. Als deze administratie niet deugdelijk is en hierdoor is de eigendomsverhouding niet duidelijk, worden de vermogensbestanddelen namelijk alsnog gemeenschappelijk….

Kan het ook anders?

Uiteraard kunt u ook onder de nieuwe wetgeving naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Met huwelijkse voorwaarden kunt u afwijken van de wettelijke regeling. Hiermee kunt u eventueel ook nog steeds bereiken dat ál het vermogen in de gemeenschap valt, zodat alsnog een afspraak ontstaat tussen partners die gelijk is aan de regeling voor de inwerkingtreding van deze wet.

Bron: PWC

Bron: Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederenLaatste update: 30/03/2017 14:20.20