DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Nibud: Meer lenen geen oplossing voor starters die misgrijpen op woningmarkt

Verruiming van de leennormen is wat Nibud betreft geen optie om de betaalbaarheid van koopwoningen voor starters te verbeteren. Het instituut voor budgetvoorlichting zal dat volgende week woensdag inbrengen tijdens het rondetafelgesprek ‘Starters op de woningmarkt’ bij de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Het Nibud is eerder een voorstander van om deel van de woningvoorraad exclusief te bestemmen voor starters.

Het Nibud maakt bij de startersproblematiek een onderscheid tussen singles en tweeverdieners. “Twee partners die allebei het minimumloon verdienen, kunnen bij een rente van 2% een hypotheek van € 175.000 euro krijgen. Daarvoor zijn in veel gebieden in Nederland woningen beschikbaar. Mogelijk is er wel een regionaal probleem”, aldus het budgetvoorlichtingsinstituut in haar bijdrage aan de conferentie waaraan ook onder meer Vereniging Eigen Huis en de geldverstrekkers Obvion en de Volksbank deelnemen.

Huren boven kopen

Volgens het Nibud hebben de meeste starters op de woningmarkt een voorkeur voor huren boven kopen maar worden ze door het gebrek aan het betaalbare huurwoningen gedwongen richting koopwoningen. Daarnaast is het op jonge leeftijd kopen van een huis volgens het Nibud een typische Nederlandse gewoonte. Beide ontwikkelingen leiden tot een prijsstijging op de markt voor goedkope woningen, stelt het budgetvoorlichtingsinstituut.

Nauwelijks geld over

Toch is een verruiming van de leennormen wat het Nibud betreft geen optie om een koopwoning meer in het bereik van starters te brengen. De budgetvoorlichters wijzen er op dat lage inkomens (tot €35.000) met huurlasten van maximaal € 710 nu al maandelijks geld over houden als rekening wordt gehouden met verplichte en sociaal wenselijke uitgaven.

Groter aanbod

De langetermijnoplossing schuilt volgens het Nibud in een groter aanbod van meer betaalbare woningen, in het bijzonder betaalbare huurwoningen in de grote steden. “Het is in ieder geval geen oplossing om de vraag naar deze woningen nog extra te vergroten. Dat leidt bij het krappe aanbod alleen maar tot nog hogere prijzen en dus nog hogere woonlasten. Als je het echt belangrijk vindt dat starters op de korte termijn een betaalbare koopwoning moeten kunnen krijgen, zou je de vraag van anderen (niet-starters) voor die woningen moeten afremmen.”

Verschillende leennormen

Het budgetvoorlichtingsinstituut is ook geen voorstander van verschillende leennormen voor starters en doorstromers te introduceren. Hypotheekverstrekking is wat het Nibud betreft maatwerk. Qua betaalbaarheid vergt dat een individuele aanpak en geen groepsgewijze aanpak, waarbij alle starters hetzelfde behandeld zouden worden. Daarom zijn we ook niet voor startersleningen e.d. Ook is bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek op basis van een mogelijk hoger inkomen in de toekomst meestal niet verstandig. Het is maar de vraag of die inkomensstijging zich voordoet en bovendien moeten de maandlasten direct betaald worden.”

Bron: AM / Robert Paling op 7 sep 2017

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 08/09/2017 11:17.21