DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

Woningmarktindicator VEH

De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meet, kende in 2017 een hoge score tussen de 110 en 113. Tegelijk groeit het aantal Nederlanders gestaag dat van mening is dat het geen gunstige tijd is om hun koopwens te realiseren. Het afgelopen jaar groeide deze groep van bijna een kwart naar een derde. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de verslechterde betaalbaarheid van woningen en de beperkte keuze.

In december is de Eigen Huis Marktindicator met één punt gedaald naar een waarde van 111. Dat is ruim boven de neutraalwaarde 100. Dit wijst op voldoende vertrouwen of ‘wil’ onder consumenten om eventueel tot de aankoop van een woning over te gaan. ‘De druk op de koopwoningmarkt zal voorlopig aanhouden’, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder. ‘Op de woningmarkt is het echter niet alleen een kwestie van willen, maar ook van kunnen kopen. Het huis dat je zoekt moet beschikbaar zijn en je moet het ook kunnen financieren’, aldus Mulder. ‘En daar schort het steeds vaker aan.’ Dit blijkt uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Betaalbaarheid

Slechte betaalbaarheid van woningen (54%) en beperkte  keuze (35%)  zijn de meest genoemde factoren die het ‘kunnen’ kopen van een huis in de weg staan, volgens Nederlanders die het een slecht moment vinden om te kopen. Een  derde, opvallende, reden is de slechtere fiscale behandeling van de eigen woning door het nieuwe kabinet. In drie maanden tijd verdubbelde de groep die dit punt benoemde naar 30%.

Hypotheekrente

De uiterst lage hypotheekrente stemt Nederlanders daarentegen positief en dat geldt ook voor de verwachting dat de woning na aankoop waarschijnlijk nog in waarde zal stijgen. ‘De financiële regels voor huizenkopers zijn aangescherpt en de huizenprijzen zijn gestegen  als gevolg van het schaarse woningaanbod waar op veel plaatsen sprake van is. De nieuwbouw houdt de groeiende vraag naar woningen niet bij en ook in bestaande sector droogt het aanbod op veel plaatsen op. Het begint aan alle kanten te knellen en dat stemt een groeiend aantal mensen somber over hun kansen om een huis te kopen’, aldus Rob Mulder.


Bron: VEH

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 08/01/2018 12:08.13