DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

BankHyp duizenden euro’s duurder ..?!

Kamervragen over huizenkopers die bij de bank meer geld kwijt zijn dan bij adviseur

 

Financiële planning 1195 11

Kamerleden Roald van der Linde en Daniel Koerhuis (beiden VVD) hebben aan de ministers van Financiën (Hoekstra) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ollongren) vragen gesteld over huizenkopers die bij bank duizenden euro’s duurder uit zijn dan bij een onafhankelijk adviseur…

De Kamerleden citeren uit een recent item gepubliceerd op amweb. Uit onderzoek van Hypotheekonderzoek.nl, in opdracht van Van Bruggen Adviesgroep, bleek onlangs dat huizenkopers die een nieuwe hypotheek afsluiten, bij een bank 0,67% meer hypotheekrente betalen ten opzichte van de scherpste aanbieding in de markt. Via een onafhankelijk adviseur is dat verschil kleiner: 0,3%. Bij een looptijd van 10 jaar scheelt dat gemiddeld circa € 8.000.

Afsluitkosten adviseurs

De Kamerleden willen van de ministers graag weten wat de effecten zijn van de beschreven situatie op starters en huizenzoekers. Ze willen weten hoeveel mensen hierdoor duurder uit zijn. Ze verzoeken de ministers ook een antwoord op de vraag of er een overzicht kan worden gegeven betreffende ‘de afsluitkosten’ van de hypotheekadviseurs en die van de hypotheekverstrekkende banken.

Ook vragen ze de ministers: “Kunt u de resultaten uit dit artikel bevestigen? Hebt u meer cijfers of een overzicht van hoeveel mensen kiezen voor financiële producten van slechts één geldverstrekker? Zo ja, kunt u deze geven?”

Te weinig concurrentie

De VVD-leden vragen zich af of sprake is van te weinig concurrentie op de markt: “(…)ziet u de negatieve gevolgen voor afnemers van financiële producten, zoals hypotheken, indien er te weinig aanbod is?”. Van der Linde en Koerhuis willen weten of het kabinet iets gaat doen om de concurrentie in de markt te bevorderen.

Transparantie in de markt

De Kamerleden raken ook het punt van transparantie aan: “Bent u van mening dat de transparantie in de hypotheekmarkt momenteel nog onvoldoende is? Zo nee, hoe verklaart u de resultaten van het artikel? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de transparantie in de markt te bevorderen?”. In hun vervolgvraag wordt duidelijk dat ze van de ministers willen weten of de ‘horizontale integratie’ bij banken hierin een rol speelt. Deelt u de mening dat de integratie van hypotheekverlening en makelaarsdiensten beide diensten kan schaden en nadelig kan uitpakken voor de klant?”.

Starters en senioren

Koerhuis vraagt aan Ollongren of zij nog steeds achter haar antwoorden staat op de vragen die hij een paar maanden geleden heeft gesteld. In die vragen wou hij onder andere van haar weten of zij het belangrijk vindt dat starters en senioren een eigen huis kunnen financieren. In het verlengde daarvan vraagt hij nu: “Bent u van mening dat dit ook betekent dat mensen gemakkelijk en voldoende inzicht zouden moeten hebben tot de voorwaarden van de verschillende hypotheekverstrekkers?”.

De beste en goedkoopste keuze

Afsluitend willen de leden weten of de ministers het er mee eens zijn dat bij het kiezen van de juiste hypotheek het belang van een transparante markt voorop staat, zodat de afnemers van de hypotheken de beste en goedkoopste keuze kunnen maken.

BRON: AMWEB Cindrea Limburg op 1 mei 2018

DeHypothekenMakelaar.nl

Marcel J.F. van Bijsterveld van DePensioenMakelaar.nl en DeHypothekenMakelaar.nl uw 100% onafhankelijke  SEH Erkend Hypotheek en Financieel Adviseur Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen T:  073-5944112 M: 0615- 32 11 32 E: Info@VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 02/05/2018 12:00.32