DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Verzoek OHA ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid via Kifid slaagt wel !

Na een echtscheiding vraagt een consument de bank om zijn ex-vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. De geldverstrekker weigert dit omdat de consument niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te dragen. De consument beklaagt zich bij Kifid.

De Geschillencommissie is van oordeel dat in deze situatie het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet betekent dat de bank ernstige schade lijdt, terwijl de belangen van de consument zeer zwaarwegend zijn.

Bank moet Toestemming verlenen
De bank moet de ex-vrouw ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid onder voorwaarde dat de consument zijn hypotheeklasten blijft voldoen en dat de consument de woning zodanig onderhoudt dat deze niet in waarde daalt.

Zwaarwegende redenen
De Geschillencommissie constateert dat in deze zaak sprake is van zwaarwegende belangen van de consument. Wanneer er geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt verleend aan de vrouw, dan moet de woning worden verkocht. Juist de vertrouwde omgeving is voor de kinderen, met psychische problemen, van groot belang voor stabiliteit.

Anders dan ‘standaard’ afweging
Doorgaans staat de bank bij een verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de afweging of de hypotheek met één debiteur of met twee debiteuren kan worden voortgezet. Deze situatie wijkt daarvan af. Omdat op de ex-vrouw de schuldsaneringsregeling van toepassing is, kan de bank een hypotheekschuld niet op de ex-vrouw verhalen. In deze situatie staat de bank niet voor de ‘standaard’ afweging, maar is de vraag of de bank de hypotheek met de consument voort wil zetten of dat de bank wil dat de woning wordt verkocht. De Geschillencommissie betrekt in haar oordeel dat de consument momenteel in staat is de hypotheeklasten te voldoen. En dat voor zover er sprake is geweest van betalingsachterstanden, die telkens weer zijn ingelopen.

Redelijkheid
Dit alles leidt tot de slotsom dat in deze specifieke situatie het belang van de consument zeer zwaarwegend is, terwijl de belangen van de bank niet ernstig worden geschaad. In deze situatie is de weigering van de bank om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Tegelijkertijd heeft de Geschillencommissie begrip voor de bezwaren van de bank bij het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Om die reden bepaalt de Geschillencommissie dat de bank de ex-vrouw dient te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid onder voorwaarde dat de consument zijn hypotheeklasten blijft voldoen en de woning zodanig onderhoudt dat deze niet in waarde daalt.

Bron: FINTOOL / KIFID

Lees hier de volledige uitspraak

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Kifid: Obvion weigerde onterecht ex-vrouw te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid

 

Obvion moet de ex-vrouw van een klant ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gezamenlijke hypotheek. De bank weigerde dat aanvankelijk omdat de man alleen niet in staat zou zijn de woonlasten te dragen. De klant was in 2012 al gescheiden, maar kwam erachter dat zijn vrouw nog steeds hoofdelijk aansprakelijk was voor de hypotheek toen zij in de schuldsanering kwam.

De curator van de vrouw stelde de klant voor de keuze: of Obvion ontslaat zijn ex uit hoofdelijke aansprakelijkheid, of hij verkoopt het huis. Omdat de man met zijn twee kinderen in het huis woont en een eventuele verkoop waarschijnlijk een restschuld zou opleveren, nam hij contact op met de bank om zijn vrouw van de hypotheek te laten verwijderen.

Geen gewone situatie

De Rabobank-dochter weigerde en hield voet bij stuk. Het Kifid oordeelt nu dat Obvion onvoldoende zwaarwegende belangen had om het verzoek af te wijzen. Hoewel de bank in een gewone situatie mag weigeren – twee aansprakelijke klanten bieden meer zekerheid dan één – was er nu geen sprake van een gewone situatie. Omdat de ex-partner in de schuldsanering zit, kan de bank namelijk geen hypotheekschuld op haar verhalen....

Onderhoudsstaat van de woning ‘matig’

De onderhoudsstaat van de woning wordt in een taxatierapport omschreven als ‘matig.’ Daarom verwacht de bank dat de waarde van het huis alleen maar daalt zolang er geen onderhoud uitgevoerd wordt. Om het risico op een hogere restschuld te voorkomen, gaf de bank er de voorkeur aan om nu te verkopen en de vrouw niet uit hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan.

Het Kifid stelt wel twee voorwaarden aan de eisende klant. Hij moet zijn hypotheeklasten blijven betalen en voldoende onderhoud plegen om een verdere waardedaling te voorkomen. Obvion mag periodiek controleren of de klant aan de voorwaarden blijft voldoen. Doet hij dat niet, dan mag de bank alsnog tot executie van de woning overgaan.

Bron: AMweb Bart van de Laak op 4 jul 2018

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 06/07/2018 10:51.05