DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Een negatief reisadvies: beter wel of niet op vakantie?

Tijdens de zomer gaan we graag op reis naar het buitenland – om te ontspannen of om een nieuw land te ontdekken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt altijd in de gaten of het wel veilig is voor Nederlanders om naar het buitenland te reizen. Met hulp van informatie afkomstig van lokale ambassades kan de situatie in elk land goed in kaart worden gebracht. Het ministerie kan op basis hiervan zo nodig een negatief reisadvies aankondigen, bijvoorbeeld vanwege politieke instabiliteit in een land. 

Heb je een vakantie geboekt naar een land waar momenteel een negatief reisadvies geldt? Lees hier of je je reis nog kunt annuleren of, als je toch besluit te gaan, eventuele schade die je oploopt vergoed kunt krijgen.

Waarom een negatief reisadvies?

Allereerst is het goed om te weten wat een negatief reisadvies precies inhoudt. Op de site van de Rijksoverheid kun je een lijst vinden met de reisadviezen per land. Er staat ook bij vermeld welke gebieden precies onveilig zijn, in welke mate ze onveilig zijn en wat de reden is voor het negatief advies. De redenen voor zo’n advies lopen erg uit elkaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om natuurgeweld of oorlogshandelingen, maar ook om zware criminaliteit. Het is verstandig deze website te raadplegen als je een vakantie plant. Maar wat als je je vakantie al geboekt hebt? 

Een negatief reisadvies en toch op vakantie 

Het kan zijn dat je, ondanks een negatief reisadvies, toch besluit op vakantie te gaan. 

Als je schade oploopt tijdens je vakantie, wordt dit normaal gesproken door je reisverzekering vergoed. Bepaalde soorten van schade zijn echter uitgesloten. Het gaat dan om de zogenaamde “molest”. Daaronder valt alle schade die is veroorzaakt door conflictsituaties, bijvoorbeeld door relletjes of oproer, maar ook door een burgeroorlog of terrorisme. In deze gevallen wordt de schade dus niet vergoed – het maakt dus niet uit of er een negatief reisadvies geldt of niet. Ook als geen negatief reisadvies is afgegeven, wordt dit soort schade NIET door je reisverzekering gedekt. 

Op het moment dat je schade lijdt als gevolg van molest, kan het calamiteitenfonds   dekking bieden. Ook als dit zich vlak voor vertrek voordoet, krijg je de kosten vergoed. Mocht je ondanks een negatief reisadvies toch naar je vakantiebestemming gaan en ontstaat er dan schade, dan wordt dit niet door het calamiteitenfonds vergoed. Heb je recht op een vergoeding door het calamiteitenfonds, dan is het belangrijk om dit uiterlijk een maand na terugkomst in Nederland te melden bij je reisorganisator. Je kunt dus niet zelf een claim indienen. 

Als een negatief reisadvies bestaat voor jouw vakantiebestemming, is het dus belangrijk goed erover na te denken of je wel of niet op reis gaat. 

Je reis annuleren wegens een negatief reisadvies

Velen besluiten toch niet op vakantie te gaan zodra een negatief reisadvies wordt gegeven. Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten dekt deze de schade niet wanneer je je vakantie annuleert vanwege een negatief reisadvies. Wordt de reis echter door de reisorganisatie geannuleerd, dan heb je wel recht op vergoeding van de schade. Maar ook in dit geval heb je alleen recht op een vergoeding wanneer de reisorganisatie is aangesloten bij het calamiteitenfonds.

Heb je een reis geboekt via een reisorganisatie die niet is aangesloten bij de calamiteitencommissie, dan kun je proberen om op een andere manier je reis kosteloos te annuleren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is, die bovendien buiten jouw schuld om is ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het plotseling verslechteren van de veiligheidssituatie op jouw vakantiebestemming. Je moet dan eerst het gesprek aangaan met de reisorganisatie. Levert dat niks op, dan kun je een brief aan de organisatie schrijven waarin je de overeenkomst ontbindt. Als de reisorganisatie het hier niet mee eens is of niet reageert, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen. Als uiterste mogelijkheid kun je natuurlijk naar de rechter stappen. Deze zal dan bepalen of je je reis met een geldige reden hebt geannuleerd en of je annuleringskosten moet betalen. 
BRON: Hello Law

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 30/07/2018 12:16.30