DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Minister Van Engelshoven heeft Kamervragen beantwoord over een motie die gaat over het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Ook is er een aanpassing van het 'concept-subsidieregeling instandhouding woonhuis-rijksmonumenten (SIM)' gepubliceerd.

De aanpassing gaat om de hoogte van subsidies in 2020 en 2021.

De subsidie voor de toe te wijzen aanvragen die in 2020 en 2021 worden ingediend, zullen 38% van de subsidiabele kosten bedragen. Dit betekent dat het budget verhoogd wordt naar € 50 miljoen per jaar. Daarmee komt voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2023 een bedrag van € 200 miljoen beschikbaar. Voor de versterking van de SIM betekent dit dat er € 12 miljoen aan het SIMbudget wordt toegevoegd.

 

Particulieren

"U doelt met uw vraag kennelijk op de doelgroep zoals onder punt 3 van het beleidskader is beschreven. Daar staat: “De subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren (niet bedrijfsmatig) van rijksmonumenten met een woonfunctie.” Met “niet bedrijfsmatig” is bedoeld te verduidelijken dat alleen een natuurlijke persoon, die eigenaar is van een rijksmonument met een woonfunctie, een beroep op het beleidskader kan doen. Een natuurlijke persoon kan kortom ook subsidie krijgen voor een rijksmonument met een woonfunctie dat hij verhuurt. Het is evenwel niet mogelijk dat een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap) een beroep op het beleidskader doet."

 

Aftrekpost

Kunt u bevestigen dat via een voorlopige aangifte het mogelijk is om het bedrag van de fiscale aftrekpost voor onderhoud aan monumenten per maand te laten uitkeren? Biedt de nieuwe subsidieregeling ook mogelijkheden tot gehele of gedeeltelijke uitkering voorafgaand aan het onderhoud?

Antwoord:
Het betreft een subsidieregeling achteraf. Ik bekijk met het Nationaal Restauratiefonds hoe voorfinanciering, indien nodig, via een andere weg verleend kan worden.

 

Bron: FINTOOL / Rijksoverheid / DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 16/10/2018 11:05.33