DeHypothekenMakelaar.nl
Financieel maatwerk van Annu´teit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot.

 

Drie EuroTon ExecutieVerkoopwinst woning voor de bank ?

De rechtbank stelt dat de hypothecaire geldlening met een klant terecht is opgezegd. Het openbaar ministerie had beslag gelegd op het woonhuis van de klant en in een zodanig geval mocht de bank op grond van de algemene voorwaarden de lening opeisen.

 

Executoriale verkoop

Bij de executoriale verkoop van de woning van de klant heeft de bank de woning zelf aangekocht (getaxeerde executiewaarde was € 625.000) voor €450.000, terwijl het doen van het openingsbod een ander doel had dan het verkrijgen van die woning.

 

Openbare verkoop

Drie maanden daarna heeft de bank de woning openbaar verkocht voor € 750.000,-, zonder dit verschil ten gunste van de klant te laten komen. Door aldus te handelen heeft de klant een schade gelden van € 300.000,-.

 

Veiling

Op de veiling deed niemand een bieding. Volgens de bank – op de comparitie – was dit een ‘zeer uitzonderlijke situatie’ die zij nooit meemaakt. De bank verklaarde hierover verder:

Alle handen bleven omlaag. In de regel geeft de bank een openingsbod om de boel op gang te krijgen. Als er eenmaal een bod ligt, willen andere partijen daaroverheen gaan. Het bleef echter stil en de handen bleven omlaag. Daardoor is de woning bij de bank terecht gekomen. Dat de bank uiteindelijk eigenaar wordt van het pand, komt slechts zelden voor.

 

Zorgplicht

Vanuit zorgplicht had de bank

·         het woonhuis niet mogen gunnen aan zichzelf als koper voor deze prijs en had opnieuw een veiling moeten uitschrijven of alsnog een volmacht tot onderhandse verkoop moeten vragen aan de huiseigenaar

óf

·         de verplichting op zich moeten nemen, nu zij het woonhuis wél aan zichzelf als koper gunde, om de meerwaarde bij een latere verkoop in mindering op de schuld van de huiseigenaar te brengen.


Beslissing

De bank moet het extra bedrag van € 300.000,- dat de bank heeft ontvangen uit de onderhandse verkoop in mindering brengen op de restschuld van de klant.

 

Bron: Fintoll / Rechtspraak.nl

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 04/12/2018 12:20.56